ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕ

Гарантирани ли са влоговете в БНП Париба С.А. - клон София?

БНП Париба С.А. - клон София е клон на БНП Париба С.А., Франция и съответно влоговете се гарантират от Фондa за гарантиране на депозитите на Франция (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution). Депозити, открити чрез дистанционно банкиране, също са гарантирани. Гарантирани са всички депозити, независимо от валутата, в която са сключени. Подробна информация за приложимата система за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на Фонда www.garantiedesdepots.fr.

Каква е сумата на гаранцията?

Общата сума, която е гарантирана от Фондa за гарантиране на депозитите на Франция (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) е 100 000 евро (включително натрупаната лихва) на един депозант, независимо в колко клона на БНП Париба са отворени сметките. Компенсацията се изплаща в евро, независимо от валутата, в която е открит депозитът. Сумата на компенсацията се конвертира по курса на деня, в който тя е поискана.