#smartsaving  | 05.03.2021

Спестяването като маратонска дисциплина – няколко ценни съвета

Как да изградим спестовни навици, така че да посрещнем предизвикателствата на днешното време?

Отговорът се крие в следването на няколко прости, но ефективни принципи и в подреждането на приоритетите ни. Важно е да си поставим конкретни цели и да определим колко време и средства сме склонни да “инвестираме” за постигането на всяка една от тях.

Правилното управление на семейния бюджет е ключов момент, който създава навици за спестяване и финансова дисциплина. Един от най-популярните подходи за управление на личните финанси е правилото „50-20-30“, чийто създател е Харвардския експерт по банкрут и сенатор Елизабет Уорън.

Правилото 50-20-30

Правилото 50-20-30 ви помага да изградите бюджет, като разделите разходите си на три категории:

• 50% от доходите ви да покриват основните ви разходи. Това включва наем/вноска по ипотека, комунални услуги и неща, като хранителни стоки и транспорт за работа.

• 20% от приходите ви да отиват за разходи за бъдещето, т.е. вашите спестявания, инвестиции и плащания за намаляване на дълговете (например потребителски кредит, лизинг, кредитни карти и др.).

• 30% от доходите ви се използват за избираеми разходи. Това е всичко, което купувате, което искате, но без непременно да се нуждаете от него (като разходи за пътувания, хобита, посещение на ресторанти и др.)

Правилото 50-20-30 предлага известна гъвкавост и проучванията показват, че домакинствата са го видозменили в разултат на коронакризата, донякъде доброволно, отчасти поради невъзможност да бъдат правени някои разходи, които преди са били обичайни. Редица данни сочат, че спестяванията нарастват, което погледнато през призмата на посоченото правило означава понижаване, както в основните разходи (за транспорт например), така и при избираемите (за пътувания, развлечения, пазаруване, ресторанти и др.). Намаляването на тези разходи означава повече спестени средства, основно под формата на депозити.

С грижа за спестяванията - как да изберем депозит?

Ако до преди няколко години изборът на депозит беше ръководен от размера на лихвата, то в сегашната действителност трябва да бъдат съобразени и някои други фактори, като например различните такси, начислявани във връзка с откриването и поддържането на депозита.

Съвет: При избора на спестовен продукт, отчитайте таксите за обслужване на депозита, които могат да надвишат размера на лихвата и в крайна сметка да заплатите за това, че банката е използвала спестяванията ви!

Така например,откриването и поддържането на депозитна сметка в онлайн платформата “Депозити с бъдеще” на БНП Париба, както и електронното банкиране във връзка с управление на депозита, са безплатни. Запазвате лихвата по спестяванията си, когато предприемете операции с депозита си на падеж. На практика вашият срочен депозит в БНП Париба е без разходи.

Изберете за управление на спестяванията банка, различна от основната обслужваща банка.

Дори и да ползвате няколко услуги като разплащателна сметка, кредитна карта или жилищен кредит от една банка, това не изключва възможността да откриете спестовен депозит в друга банка. По-добрите условия, които бихте получили за вашите средства, не са единственият критерий. Добавете към тях изискване за удобство при обслужването на депозита, например онлайн откриване и управление, за да се погрижите за спестяванията си сигурно и от разстояние. В БНП Париба през последните години развиваме тъкмо такъв продукт – „Депозити с бъдеще” - който ви позволява да откриете и управлявате депозита си изцяло онлайн.

И запомнете следното: разковничето винаги е в правилното планиране и избор на подходящ партньор за вземане на финансови решения. Нужно е само да намерим стимул да преследваме упорито целите си.

Вижте актуалните промоционални предложения на “Депозити с бъдеще” и заявете своя онлайн депозит тук.

Статията е подготвена съвместно с Моите пари.

 

Свързани статии:

Онлайн депозит в пет лесни стъпки

Как да открия депозит без да посещавам банков клон

Пет ключови предимства на онлайн депозитите

Онлайн депозит: откривате за минути от вкъщи и управлявате сигурно в дигитална среда

Design by Despark - Website Design London