Новини | 23.02.2021

БНП Париба е №1 във Франция и втора сред европейските банки в класацията на най-устойчивите корпорации

За седма поредна година БНП Париба е сред водещите в престижната класация „Топ 100 на най-устойчивите международни корпорации“, изготвяна от канадското издание Corporate Knights. За 2021 година БНП Париба е на 46-то място сред най-устойчивите компания в света, а е включена в класацията за пръв път през 2015 г.

Фокусираните усилия на екипа позиционират БНП Париба като Банка №1 във Франция и №2 сред банките в Европа от общо 935 банки и финансови корпорации, оценявани в глобален мащаб.

Класацията на Corporate Knights е признание главно за активната роля на БНП Париба в разработването на финансови продукти и услуги с положително въздействие, което е критерий с най-голяма тежест в методологията Global 100 за финансовия сектор. Групата се отличава силно и в сферата на социалната отговорност – от значимия дял на дамите в Борда на директорите (6 от 14 или 43%) до политиката за здраве и безопасност. Друг важен за класацията компонент, с който БНП Париба се отличава в банковия сектор, е включването на нефинансови показатели при определянето на бонусите в заплащането на висшия мениджмънт.

Corporate Knights е независима медия, базирана в Торонто, която е сред водещите за проучвания и финансова информация.

„Топ 100 на най-устойчивите международни корпорации“ е списък на 100-те компании по света, с най-голям принос за промотирането на устойчивото развитие, които успешно балансират финансовата дейност с политиките си за корпоративна социална отговорност. За да съставят своята класация за 2021 г. от списание Corporate Knights проучват 8 080 компании с брутен приход поне 1 милиард долара за счетоводната 2019 г. и ги съпоставят по 24 индикатора.

Рейтинг по нефинансовите показатели

Анализът на нефинансовите показатели включва оценка на екологичните, социалните и управленските политики (ESG) на компании, държави и други емитенти на ценни книжа. На основата на този анализ се определя рейтинг, позволяващ сравнение на различните ESG практики на отделните субекти, емитирали ценни книжа.

Този тип рейтинг се нарича още „декларативен рейтинг“, за разлика от „поискан рейтинг“, тъй като комисионер е не издателят, а инвеститорът. Поради това агенциите за определяне на рейтинга по нефинансови показатели се възнаграждават от инвеститори, които търсят насоки в своите дългосрочни инвестиционни решения.

Design by Despark - Website Design London