Новини | 16.12.2020

БНП Париба се насочва към мобилността на утрешния ден

Мобилност. Терминът вече задължително присъства при обсъждането на стратегии, но защо? Причината: не е възможно да се изгради устойчиво развиващ се свят без устойчива мобилност. Готови ли сте за по-чисти решения за мобилност, които щадят околната среда? BNP Paribas и филиалите ѝ вече са напът да реализират това благодарение на изключителните си съвместни усилия.

Мобилността на утрешния ден ще е устойчива

Не можем да върнем времето назад. Според Световната банка транспортът генерира около 20% от въглеродните емисии по света, въпреки че процентите варират според нивото на развитие на съответната страна. Във Франция най-големият дял вредни емисии (30%) се дължи на транспорта. Следователно, устойчивата мобилност (т.е. мобилността с по-малко отрицателно въздействие върху климата) има решаваща роля.

Вниманието на основните икономически фигури е привлечено от тези тенденции.  Компаниите, правителствата и местните власти са мобилизирани да работят заедно за мобилността на бъдещето и да проектират конкретни лостове за действие. На 7 и 8 декември това сътрудничество се прояви и в конкретна форма – уъркшоп „Movin'On LAB Zero-emission Mobility powered by Capgemini”

Movin'On е водеща международна екосистема за съвместни иновации за устойчива мобилност. Каква е нейната цел? Да обединява компании, градове, гражданско общество и правителства в прехода към устойчива мобилност. В основата на тази колективна работа е по-скоро взаимодействието, отколкото конкуренцията. Семинарите и сесиите, организирани в Париж на 7 и 8 декември 2020 г., са насочени към ускоряване на изграждането на конкретни решения, които да помогнат на организациите в техния собствен преход. BNP Paribas Arval, BNP Paribas Personal Finance, BNP Paribas Cardif, звената за лизингови решения, за корпоративна социална отговорност (КСО), за корпоративно и институционално банкиране в Групата са включени в това градивно партньорство.

Действия в подкрепа на мобилността на утрешния ден

Подкрепата за клиентите на БНП Париба в стремежа им към устойчива мобилност е част от политиката за КСО на Групата и вече има стабилни корени в нашия бизнес.

В посока „устойчивост”

Отличителна черта на мобилността е, че засяга всички включени основни фигури, всички сектори и всички държави по света. От задвижването на превозното средство до повишаване на пътната безопасност, мобилността е тема, която изисква всеобщи реакции. Проведената  среща Movin'On ясно очертава това предизвикателство. Водени по същата логика BNP Paribas Cardif се присъедни към Michelin, Colas и CGI в Общността за по-добро шофиране. Заедно, чрез използване на данни и изкуствен интелект, те намират начини за намаляване на пътно-транспортните инциденти.

Жонатан Юге, експерт  по екосистеми за мобилност в BNP Parbias Fortis, обобщи през „Седмицата на мобилността” нашата отговорност като водеща банкова и финансова група:

„Това е предизвикателство, срещу което трябва да се изправим заедно и ролята на банката е да подкрепя клиентите със съвети и решения в прехода им към устойчивост.”

Източник: https://group.bnpparibas

Design by Despark - Website Design London