Новини | 29.09.2020

БНП Париба с две награди Euromoney за 2020 година

Вече над 25 години Euromoney, водещо издание в сферата на международните финанси, отличава най-добрите банки със своите „Награди Euromoney“ в няколко категории. Тази година БНП Париба спечели призовете за най-добра банка в две категории:

  • Най-добра банка в света в категория „Корпоративни клиенти“
  • Най-добра банка в света в категория „Финансово приобщаване“

„В тези безпрецедентни условия работихме усърдно, за да останем възможно най-близо до своите клиенти, да подпомагаме развитието им, както и да ги подкрепяме в трудните ситуации. Затова сме особено горди с тези две награди, които са признание за нашата отдаденост както към корпоративните клиенти, така и към приобщаването на най-уязвимите”, сподели Жан-Лоран Бонафе, главен изпълнителен директор на БНП Париба.

Защо БНП Париба е най-добра банка в света в категория „Корпоративни клиенти“ ?

БНП Париба – доверен банков партньор на корпоративните клиенти

В свят, в който всичко се ускорява и променя - от енергийния преход, технологичните иновации, а в последно време и от кризата Covid-19, БНП Париба продължава да се адаптира, да предлага иновативни решения и да влияе положително върху икономиката и своите клиенти.

Силата на интегрирания и диверсифициран модел на БНП Париба

Нашият модел поставя финансовата мощ на банката в услуга на клиентите ни по цял свят. По време на здравната криза Групата насочи 250 млрд. евро в услуга на европейските икономики, а успоредно с това продължихме да подкрепяме клиентите си в тяхната трансформация и екологичен преход.

Като европейски лидер с решаваща роля в световния банков сектор БНП Париба е всепризната заради опита на своя експертен екип и подхода към бизнес линиите си, групирани в: Корпоративно и институционално банкиране, Местни пазари и Международни финансови услуги. През миналата година например, в регион Европа, Близък Изток и Африка (ЕМЕА) екипите на БНП Париба координират над 46 млрд. евро транзакции. Също така по време на острата криза с Covid-19 екипите на банката бяха своеобразен мост между корпоративните клиенти и институционалните инвеститори. През този безпрецедентен период БНП Париба действаше като решаващ участник в прилагането на мерки в подкрепа на компании от всякакъв мащаб.

Устойчивото развитие – ядрото на стратегическата визия на БНП Париба

Групата продължава да полага усилия в няколко посоки, за да интегрира устойчивото развитие в своите продукти и работни процеси, както и да помага на клиентите си да ускорят този преход. Затова БНП Париба въвежда проактивна политика по сектори, предприема финансови стъпки за популяризиране на устойчивото финансиране. Заемите с устойчиво положително влияние са част от тази подкрепа. БНП Париба е начело в класацията за регион ЕМЕА по обем на този вид заеми.

Защо БНП Париба е Най-добра банка в света в категория „Финансово приобщаване“?

Дългосрочен стратегически ангажимент за БНП Париба

За първи път БНП Париба е с приз за своите постиженияистратегия в областта на финансовото приобщаване. Целта на финансовото приобщаване е всеки да получи гарантиран достъп до финансови и банкови услуги, дори и хората в неравностойно положение.

Борбата срещу социалната неравнопоставеност е в ядрото на стратегията за корпоративна отговорност на Групата от самото ѝ създаване през 2012 г. Предисторията на ангажимента на БНП Париба към финансовото приобщаванезапочва преди 30 години с първото финансиране на институция за микрокредитиране. Оттогава подкрепата чрез микрофинансиране от Групата е достигнала до над 2 млн. души в 84 институции от 33 страни.

Този подход укрепва стратегическия ангажимент на Групата към положителното въздействие върху обществото чрез финансови иновации – първият Френски договор за обществено въздействие е подготвен от БНП Париба за ADIE, френска организация за достъп до финансиране.

Design by Despark - Website Design London