#smartsaving  | 27.07.2020

5 начина да увеличите доходността на вашия банков депозит

Срочният депозит е спестовен инструмент, предпочитан поради няколко основни причини: нисък риск за спестяванията, нисък праг за откриване, висока ликвидност, не се изискват специфични познания от спестителя, който прави своя избор най-често воден от нивото на лихвения процент за продукта. Но от друга страна тъкмо заради тези причини много често се пренебрегват възможностите за постигане на максимална доходност от сумата, вложена в срочен депозит.

Ето няколко начина да увеличите доходността на своя банков депозит:

  • Избирайте депозити с по-дълъг срок и във валута с по-висока лихва - по правило колкото по-дълъг е срокът на депозита, толкова лихвеният процент е по-висок. Например, вместо да вложите спестяванията си за 6 месеца, планирайте вашата инвестиция за срок от една или повече години. Относно избора на валута - заради комплексни пазарни фактори отделните валути имат различна доходност. Отчитайте тези разлики, когато взимате решение за своя депозит;
  • Избирайте депозити, освободени от такси и комисиони. Такива биха могли да бъдат таксите на банките за откриване и поддържане на депозитна сметка, за ползване на онлайн банкиране, за входящи преводи, за теглене на пари в ден, различен от падежната дата на депозита. При сегашните исторически ниски нива на лихвите по депозитите е лесно съчетанието от две такива такси да „изяде” лихвата за срока, за който депозирате спестяванията си. Затова предварително проверете информацията за подобни такси и ги отчетете при избора на банка. Така например откриването, поддържането и закриването на депозитна сметка в БНП Париба е безплатно. Запазвате лихвата по спестяванията си, когато предприемете операции с депозита си на падеж. На практика вашият срочен депозит в БНП Париба е без разходи;
  • Изберете за управление на спестяванията банка, различна от основната обслужваща банка. Фактът, че ползвате няколко услуги като разплащателна сметка, кредитна карта или жилищен кредит от една банка не изключва възможността да откриете спестовен депозит в друга банка. Дори напротив, освен диверсификацията – не всички средства са на едно място – така се възползвате от по-добри условия, както и от опита на финансова институция, която е специализирана в предлагането на спестовен продукт, изграден с най-новите банкови технологии. В БНП Париба през последните години развиваме тъкмо такъв продукт – „Депозити с бъдеще” - който ви позволява да откриете и  управлявате депозита си изцяло онлайн.
  • Разпределяйте своите спестявания в няколко депозита, различни като срок и валута. Препоръчваме да не държите всичките си спестявания в един единствен депозит, а с по-добро планиране да разпределите сумата в няколко депозита в съответствие с разходите, предвиждани за следващите 2-3 години. Така ще избегнете риска да изгубите лихвата за целия период, защото се е наложило по спешност да прекратите предсрочно голям депозит, от чиято сума ще ползвате само малка част за даден разход. Спестявайте с определена цел. Бихте могли да откриете отделни депозити със съответните суми и срокове, според предназначението и периода във вашия план – закупуване на жилище, подмяна на автомобила или такса за предстоящо обучение. Нашата платформа „Депозити с бъдеще” предлага възможност за избор на срокове и суми на депозита, които максимално съответстват на вашите потребности. Бихте могли също така да избирате дали вашият депозит да е в левове или в евро.
  • Възползвайте се от промоционалните кампании по депозитните продукти. В БНП Париба се стремим да отговаряме на вашите очаквания за оптимална доходност на спестяванията, затова ви препоръчваме да следите нашата страница и каналите ни в социалните медии за периодичните промоции, които предлагаме. Те обикновено са свързани с фиксирана бонус лихва, която получавате еднократно и в допълнениеналихвения процент към сумата на вашия срочен депозит.

Изберете от актуалните предложения на БНП Париба за онлайн срочни депозити в лева и евро и се погрижете за спестяванията си още днес.

Design by Despark - Website Design London