#smartsaving  | 09.06.2020

Срочен депозит и спестовен влог: от елинските храмове до дигиталните платформи

Предшествениците на съвременните банки могат да бъдат открити до 3000 г. назад във времето, но за родина на първите депозити се смята Древна Елада. Заможните социални класи са имали потребността да съхраняват ценностите си на сигурни места. Първите депозити са били по-скоро от злато, бижута и други ценни за собствениците си вещи, които били оставяни за съхранение в местните храмове, където, според вярванията, били закриляни от боговете. Трябва да отбележим, че тези вещни вложения били абсолютно безвъзмездни - за тяхното съхранение не се дължало заплащане.

Българското понятие „влог/вложение” произлиза от славянското „ложити“ (поставям хоризонтално), оттам и спестяване чрез поставяне отделно. А самата дума „депозит” (от латински: depositum – оставям настрана) се появява в Древен Рим като общо название за предмети, предоставени на доверено лице за съхранение. Именно там депозитите придобиват и паричен еквивалент, древноримските банкери започват да се разпореждат с влоговете, получени от вложителите. Появяват се и лихвите за депозирани пари. Обмяната на валути също е нововъведение на Римската империя.

Банкерството се разгръща напълно в Средновековна и Ренесансова Италия – в богатите търговски градове Флоренция, Генуа, Венеция и Сиена. Първообраз на съвременните търговски банки е учредената през 1407 г. в Генуа Banco di San Giorgio.

И в новите времена хора предпочитат ценните вещи и спестяванията им да се съхраняват на сигурно, а още по-добре, ако едновременно с това се и увеличават. Популярните форми на спестяване чрез ползване на банкови услуги са спестовен влог и срочен депозит. 

Предназначението и на двата инструмента е да ни помогнат да съхраняваме и управляваме спестяванията си, като същевременно дават възможност във времето да ги увеличаваме с определена лихва.

Каква е разликата между двете форми за управление на спестяванията?

Докато спестовните влогове позволяват да теглите суми по всяко време без специални последици, то срочният депозит е обвързан с конкретен срок. Накратко, избирайки депозита вие заявявате пред банката намерението си да не използвате вложените средства до неговия падеж, а срещу този ангажимент банката предлага по-висок лихвен процент, в сравнение с този за спестовен влог.

Предназначението и на двата инструмента е да ни помогнат да съхраняваме и управляваме спестяванията си, като същевременно дават възможност във времето да ги увеличаваме с определена лихва. Поверяването на заделените средства на банка е значително по-сигурно от разпространеното в миналото съхраняване у дома. И при двата типа банкови продукти средствата са защитени и гарантирани от специални фондове в съответните държави.

Как работи банковият депозит?

Откривайки срочен депозит за определена сума, вие практически предоставяте парите си на банката за конкретен период от време. Независимо дали продължителността е 1, 3, 6 месеца или няколко години, банката разчита, че ще може да разполага с тази сума в рамките на уговорения срок. Това означава, че финансовата институция може да инвестира сумата в различни активи, за да генерира печалба. В замяна на това, че предоставяте средствата си, банката споделя с вас част от получената доходност, като ви изплаща лихва по депозита, договорена предварително.

Кога срочният банков депозит е подходящо решение?

Срочният депозит е подходящо решение за увеличаване и съхраняване на спестявания, които планирате да не харчите в предвидим период от време, както и за случаите, в които сигурността при съхраняване на главницата е приоритет и не търсите значителна доходност.

Днес, благодарение на интернет, достъпът до електронно банкиране ни улеснява,като позволява да управляваме спестяванията си дистанционно - от уюта на дома ни по всяко време на денонощието, както и когато сме на път или докато сме на свеж въздух в парка.

През 1994 г. БНП Париба лансира във Франция първата виртуална банкова услуга Banque directe, достъпна за клиентите денонощно чрез телефон, е-поща или факс. Този революционен подход набира скорост с навлизането на интернет и мобилните устройства. Групата БНП Париба първа в банковия сектор през 2009 г. предлага банкиране през смартфон.

В България БНП Париба разработи иновативната платформа „Депозити с бъдеще“-  интелигентно решение, което цени личното ви време, не ви ангажира с излишни действия, като например посещение в банков клон. С онлайн платформата се работи удобно дори през екрана на смартфон, а откриването на депозит е оптимизирано в няколко лесни стъпки. Регистрацията отнема до 15 минути и може да бъде извършена изцяло онлайн. Целият процес е безплатен за вас, няма такси за откриване и поддържане на депозитна сметка, както и за онлайн банкиране, свързано с управление на депозит в БНП Париба.

Присъединете се към хората, които ценят удобството на онлайн услугите и сигурността за спестяванията си! Ние сме на разположение, за да ви помогнем да се погрижите за своите средства с онлайн депозит. Вижте нашите промоционални предложения тук.

 

Design by Despark - Website Design London