Уважаеми клиенти, за сигурно и удобно управление на вашите спестявания препоръчваме да ползвате следните дигитални канали: електронно банкиране, имейл: customercare_bg@bnpparibas.com, тел. 0700 11 004. Бъдете здрави! От екипа на БНП Париба.

Новини | 19.05.2020

Как Covid-19 променя устойчивото финансиране

Констанс Шалша от BNP Paribas CIB (Корпоративни и институционални клиенти), Париж, разкрива пред водещото издание Business Green как коронавирусът разширява целите на устойчивото финансиране. 

Пандемията от Covid-19 ни постави в безпрецедентна криза, като за първи път вирус успя да засегне всеки един аспект от живота ни. Затова и огромните усилия, които международните организации и правителства полагат, за да мобилизират ресурси от публичните и частните сектори за борба с пандемията, доведоха до важна промяна във финансирането на  устойчиво развитие. А именно - увеличаване на финансирането за проекти, свързани със социално предприемачество. Целите за устойчиво развитие на ООН покриват разнообразни аспекти - от неравенство, през образование до действия, свързани с климатичните промени и запазване на биоразнообразието. Тези цели предоставят и добра рамка за промяна на фокуса на финансиране на устойчивото развитие, което е по-важно от всякога досега.

Тази криза дава възможност да изградим наново световната икономика по нов, по-справедлив и по-зелен начин. Пример за това е увеличено финансиране на прехода на бизнеса към екосъобразен начин на работа и преоткриване на модели на вериги за доставки с по-нисък въглероден отпечатък, по-балансирани и отговорни за бъдещето.

Финансирането на устойчивото развитие досега винаги е било асоциирано със зелените финанси. Първите иновации бяха на пазара на зелените облигации. През 2019 година облигациите, които използват приходите за социални цели като образование или здравеопазване, заемаха само 5% от общия пазар. Изследване на БНП Париба показа, че инвеститорите намират социалния фактор за най-труден за интегриране в анализите им (в сравнение с факторите околна среда и управление). Преди Covid-19 имаше и голямо развитие на инициативи за зелено финансиране от страна на централните банки и правителствата, което допринесе за по-голямото фокусиране върху този фактор.

Какво се промени във финансирането на устойчивото развитие? Последствията от пандемията изискват инвестиции и механизми за подпомагане на обществото. Както правителствата, така и инвеститорите, са наясно с важната роля, която играят в насочването на финанси, които да подкрепят изграждането на тази система. Социалните облигации стават все по-важни в битката срещу въздействието на вируса. През последните седмици различни банки за развитие започнаха да емитират все повече социални облигации. Скандинавската инвестиционна банка (NIB) емитира „Облигации в отговор на кризата“, чиято цел е финансирането на здравната система и решения за трудовия пазар, за да се намалят социалните последици от кризата в общностите и веригите за доставки. В същата седмица Европейската инвестиционна банка (EIB) създаде SAB облигации (Sustainability Awareness Bond), за да подкрепи европейски компании, здравни инициативи и икономиката като цяло в области, които са директно свързани с борбата срещу Covid-19.

При анализа на непосредствените промени, резултат от кризата, става ясно, че тя изостря множество социални неравенства. Нов доклад на ООН показва системното въздействие, което пандемията е оказала в няколко направления на целите за устойчиво развитие. Те включват бедност, причинена от загуба на работа, въздействие върху енергийните ресурси и използването на ресурсите поради проблеми при доставките, производство на храна, неравенство между половете, повишения риск от домашно насилие по време на карантината, намаляване на ангажираността с климатичните промени и достъпа до образование.

Как финансирането на устойчиво развитие може да подкрепи тези проблемни направления?

Социалните цели за развитие могат да предоставят рамка за насочване на устойчиво финансиране. Сегашната криза е моментът, в който инвеститори и банки като БНП Париба да подкрепят системите за здравеопазване, насочвайки капитал към институциите за финансово развитие, към здравните вериги за доставки, мобилизирайки собствени ресурси, за да подпомогнат най-силно засегнатите общности. Устойчивото финансиране може да подпомогне цялото общество като се фокусира над социалните проблеми. Устойчивостта трябва да е комплексна, а не фокусирана само върху зелените финанси.

Вярваме, че правилният път за възстановяване от кризата в следващите месеци и години е изграждане на един по-чист, по-справедлив и по-балансиран свят. В дългосрочен план главните двигатели за инвеститорите ще бъдат изпълнението на инвестициите в социална отговорност, борбата с климатичните промени и доброто управление.

В следващите месеци по-чистите вериги за доставки също ще стават все по-важни. По време на карантината намаления капацитет на транспорта и производството допринесоха за понижаване на замърсяването на околната среда. Всяка държава има потенциала да стимулира икономическата гъвкавост за откриване на решения в тази посока.

Кризата създаде условия за разширяване на обхвата на устойчивото финансиране с подкрепата на нови устойчиви бизнес модели, включващи елементи както за опазване на околната среда, така и за общественото развитие. Основната цел е да се стимулират кръговата икономика и използването на местни продукти и вериги за доставки.

Design by Despark - Website Design London