Уважаеми клиенти, за сигурно и удобно управление на вашите спестявания препоръчваме да ползвате следните дигитални канали: електронно банкиране, имейл: customercare_bg@bnpparibas.com, тел. 0700 11 004. Бъдете здрави! От екипа на БНП Париба.

Новини | 27.03.2020

Covid-19: БНП Париба подпомага борбата срещу вируса и съдейства за смекчаване на икономическите последствия от епидемията

Широкото разпространение на Covid-19 и строгите ограничения, които държавите въвеждат, пораждат все по-големи притеснения. В тази безпрецедентна ситуация БНП Париба полага всички възможни усилия за предпазване на своите служители, както и за подпомагане на общностите в преодоляването на непредвидените трудности. Те включват мерки, насочени към всеки индивидуален случай в началния етап на тази извънредна ситуация, както и стъпки за подпомагане на икономическото възстановяване след нея.

БНП Париба насърчава използването на дигиталните канали за комуникация и онлайн платформата за банкови услуги, за да се намали необходимостта от придвижване и пряк контакт между хората. Екипите на банката са на разположение в дигиталното пространство, за да обслужват клиентите си. Във всяка държава, където Групата е представена, консултантите и служителите на БНП Париба са обучени да помагат и отговарят на предизвикателствата, породени от ситуацията. 

Икономическите последствия от текущата здравна криза подлагат цялото общество на изпитание. Банката на променящия се свят подкрепя своите клиенти като им предоставя максимална финансова гъвкавост и изключителни решения, за да подсигури възможно най-бързото възстановяване в икономически план.

Депозитната линия на БНП Париба в България предоставя онлайн продукта „Депозити с бъдеще“ чрез който клиентите управляват своите спестявания без да е необходимо да напускат дома си. Екипът на банката е на разположение за консултации и съдействие на клиентите си през дигиталните канали за комуникация.

В Италия БНП Париба обяви 6-месечен мораториум над корпоративното кредитиране (обхваща 40 хил. клиенти), докато дъщерното дружество Artigiancassa, специализирано във финансирането на занаятите и занаятчиите, подсигури допълнителни кредитни линии за подпомагане на този тип бизнес. Създаден е и специален консултантски център в помощ на клиентите.

Във Франция значима част от усилията на БНП Париба са насочени към едноличните търговци, малкия и среден бизнес. Те включват следните мерки:

  • Одобрение в 5-дневен срок на заявките за финансиране на еднолични търговци, чийто бизнес е засегнат;
  • Консултантите на БНП Париба са в постоянна връзка с корпоративните клиенти, като извършват оценки на последствията от ситуацията за конкретните бизнеси и разработват планове за действие;
  • На индивидуален принцип се адаптират решенията за паричния поток и отсрочките по заемите на фирмите (до 6 месеца);
  • Екипът на банката отговаря на въпроси, свързани с мерките предприети от френското правителство и променената ситуация на пазарите.

В допълнение БНП Париба предлага детайлни икономически анализи, които прогнозират резултатите от действията на централните банки и правителства на глобално ниво. Тези анализи помагат на бизнес линиите, свързани с управление на активи и инвестиции, да предлагат решения и съвети, основани на надеждна аналитична информация за финансовите пазари.

Освен мерките, които БНП Париба предприема за подпомагане на клиентите и служителите си във финансов план, като социално отговорна компания Банката на променящия се свят се стреми да е максимално полезна и за обществото. Пандемията застрашава здравето и живота на изключително голям брой хора по целия свят. Затова Групата подкрепи с дарение от 1 милион евро научната програма за проучване на епидемията и разработването на ваксина срещу Covid-19 на изследователския институт Pasteur.

Design by Despark - Website Design London