Новини | 17.07.2019

БНП Париба: най-добрата банка в света в категория „Корпоративна отговорност“ за 2019 г.

БНП Париба е обявена за най-добра банка в света в категория „Корпоративна отговорност“ за 2019 г. от Euromoney, водещо издание в областта на международните финанси. По време на церемонията по награждаването, която се проведе в Лондон на 10 юли 2019 г., на БНП Париба бяха присъдени още 3 други престижни награди.

Вече над 25 години Euromoney отличава със своите награди най-добрите банки в няколко категории. Тази година БНП Париба спечели 4 награди за най-добра банка в следните категории:

  • Най-добра банка в света в категория „Корпоративна отговорност“
  • Най-добра банка в Люксембург
  • Най-добра банка в Западна Европа в категория „Финансиране“
  • Най-добра банка в Западна Европа в категория „Транзакционни услуги“

Отличието за най-добра банка в света в категория „Корпоративна отговорност“ е награда за упоритата работата на всички служители на Групата БНП Париба, които са отдадени да създават заедно с нашите клиенти един иновативен и всеобхватен банков модел.

През 2017 година Групата създава отдел за корпоративна ангажираност, чиято цел е да направи БНП Париба истински лидер в устойчивите финанси, както и в социалната и екологична отговорност. От тогава всички подразделения на БНП Париба започнаха свои инициативи за увеличаване на положителното въздействие от дейностите им върху околната среда и социалната равнопоставеност.

БНП Париба се стреми към изпълнението на стратегическата си цел да бъде водещата банка в сферата на Корпоративната отговорност чрез:

  • подкрепа на прехода към по-устойчив модел: Групата продължава да подобрява своята корпоративна социална отговорност в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН чрез подпомагане на клиентите в техния преход, като финансира обновяването на домовете и офисите им, като помага да подменят автомобилите и компютрите си, като ги насочва в избора им за инвестиции и т.н. Продължава да създава и нови решения за клиентите, за да могат да работят заедно за изграждането на устойчиви финанси.
  • подкрепа на културното многообразие и равноправието: заедна компания да бъде „социално отговорна” означава да полага ежедневни усилия да създава по-задружно общество. Това е и причината БНП Париба активно да подпомага Социалното предприемачество (социални бизнеси) и малкия бизнес навсякъде по света. Като подкрепя млади хора чрез образование, жилищно настаняване и условия за трудова заетост, се създават еднакви възможности за всички. Освен това Групата активно работи за промотирането на равенство между половете относно равно заплащане, както и повишаване на квалификацията, подпомагането на жените предприемачи и т.н.
  • измерване на въздействието и изграждане на коалиции: за да може банката на променящият се свят да засилва своята ангажираност, тя работи заедно с други водещи финансови институции за създаването на нови стандарти в сферата на устойчивите финанси.В това отношение БНП Париба основава и се включва към разнообразни коалиции с компании, асоциации, неправителствени организации, граждани и други.
Design by Despark - Website Design London