Новини | 11.12.2018

БНП Париба отличена с четири награди „Банка на годината“ за 2018 от списание The Banker

Списание The Banker е водещ източник на финансова информация от 1926 г.насам. С престижните си награди „Банка на годината“ медията отличава онези финансови институции, които се справят добре въпреки пазарните условия.

Групата БНП Париба с гордост получи четири отличия за дейността си през 2018 г. от The Banker: „Най-добра банка в Западна Европа“, „Най-добра банка във Франция“, „Най-добра банка в Белгия“ и „Най-добра банка в Люксембург“.

Определящо за дейността на БНП Париба през 2017 г. бе стартирането на стратегически план за трансформация, имащ за цел да превърне банката в еталон за цяла Европа. Групата БНП Париба започна прилагането му във всички свои звена, а усилията са съсредоточени в две основни области:

  • дигитална трансформация - създаване на ново потребителско преживяване за клиентите: Стъпвайки върху иновационната си сила и технологичната си експертиза в защита на данните, БНП Париба предлага на своите клиенти най-голямото разнообразие от възможности за мобилни разплащания, съществуващо на пазара.
  • устойчиво развитие – целенасочена политика за корпоративна социална отговорност: В съзвучие с плана 2020, Групата БНП Париба следва амбициозна политика на социална отговорност и отговорност за околната среда. В тази посока БНП Париба се стреми да предоставя етично финансиране на икономиката, да насърчава развитието на служителите си, да подкрепя инициативи със социална значимост и да играе водеща роля в прехода към нисковъглеродна икономика.  

Групата реши също да включи Целите за устойчиво развитие на ООН като водещи индикатори за ефективността на своята корпоративна социална отговорност.

Design by Despark - Website Design London