Новини | 26.11.2018

БНП Париба подписа споразумение, гарантиращо подобряване условията на труд на банковите служители по цял свят

БНП Париба, най-голямата банка в Еврозоната и една от десетте най-големи банки в света, подписа ключово споразумение с най-мащабната организация, защитаваща правата на служителите в обслужващия сектор, UNI Global Union. С него Групата БНП Париба потвърждава желанието и ангажимента си да продължи да подобрява условията на труд за своите 200 хиляди служители в 73 държави по света. Споразумението засяга седем основни теми:

  • Социална отговорност и грижа за природата;
  • Управление на заетостта и нови умения;
  • Равноправие;
  • Насърчаване на многообразието и интеграцията;
  • Превенция и борба срещу моралния и сексуалния тормоз;
  • Здравеопазване и качество на живот на работното място.

Документът предвижда и създаването на глобална, социална рамка за правата на служителите на работното място. Тя ще бъде изготвена съвместно с UNI Global Union – организацията, представляваща над 20 милиона служители от повече от 150 държави по света, работещи в най-бързо развиващия се сектор, този на услугите. 

„Аплодираме конкретните стъпки, които БНП Париба предприема, за да задълбочи ангажимента си към правата на служителите и социалната си отговорност. Свободата на сдружаване и сигнализиране при неетични практики е особено важна за служителите във финансовия сектор и се надяваме, че това споразумение ще е пример, който и други банки ще последват“ – коментира Кристи Хофман, Генерален секретар на UNI Global Union, при подписването на документа.

„Това обстойно и амбициозно споразумение потвърждава социална ангажираност на международно ниво на БНП Париба и стремежът й да бъде още по-отговорен работодател за своите служители. То ще допринесе за подобряването качеството на живот и условия на труд вътре в БНП Париба, и едновременно с това ще бъде източник на мотивация за цялата Група.“ – сподели ръководителят на Отдел „Човешки ресурси“ на Групата БНП Париба, Ив Мартреншар,който подписа документа от името на банката.

Още подробности може да прочетете тук, а пълният текст на споразумението е достъпен на сайта на UNI Global Union.

Design by Despark - Website Design London