Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 16.03.2017 г.

Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 16.03.2017 г.