Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 18.07.2019 г.

Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 18.07.2019 г.