Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 14.07.2020 г.

Общи условия за дистанционно банкиране в сила от 14.07.2020 г.