ДЕПОЗИТИ

Мога ли да открия депозит онлайн?

Чрез нашата иновативна платформа "Депозити с бъдеще" можете да откриете депозит онлайн. Нужно е да ни изпратите своето Искане за откриване на клиент/депозит, което подлежи на одобрение, заедно с необходимите допълнителни документи, съгласно приложимите Общи условия на Банката. След приемането Ви като клиент следва да преведете сумата, която желаете да депозирате.

Мога ли да открия депозит във Ваш офис?

Да, можете да откриете депозит в клона на банката в гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, етаж 1. В случай че имате нужда от информация или съдействие, можете да се свържете с нас на 0700 11 004 или да посетите всеки клон на БНП Париба Лични Финанси.

Какво е референтна сметка?

Референтната сметка е Ваша сметка в друга банка, учредена и действаща в Република България. Всички преводи към/от Ваши сметки в БНП Париба С.А. – клон София се приемат и изпълняват единствено от и до тази референтна сметка. При необходимост имате възможност да промените сметката.

Какво представлява сметката, обслужваща депозита?

Обслужващата депозита сметка се открива служебно в БНП Париба във Ваша полза, заедно с Вашето съгласие. След създаването й можете да преведете сумата на депозита от референтната си сметка по тази обслужваща сметка. Датата на получаване на договорената сума се счита за начална дата на депозита. Обслужващата депозита сметка може да бъде използвана само за увеличаване на депозираната сума при падеж, за изплащане на дължимата лихва или за сключване на нов депозит. В случай на падеж или предсрочно прекратяване на депозита, депозираната сума и дължимата лихва се превеждат към референтната Ви сметка. Моля, имайте предвид, че не приемаме пари в брой. Всички входящи и изходящи потоци са възможни само от и към референтната Ви сметка, посредством банкови преводи.

Какво следва в случай че сумата, наредена от моята референтна сметка, не съответства на тази, която е посочена в заявлението за нов депозит?

В случай, че преведената сума не съответства на договорената, е необходимо да изпратите ново заявление за депозит, съдържащо точната депозитна сума, която е преведена.

Какво се случва, ако средствата не бъдат получени повече от 5 работни дни?

В случай че сумата на депозита не бъде осигурена в рамките на 5 работни дни, договорните отношения се считат за недействителни и се прекратяват без необходимост от допълнителни уведомления и други формалности между страните. В случай че средствата постъпят след изтичане на този 5 дневен срок, те се връщат за сметка на депозанта обратно по референтната му сметка, освен ако бъде договорено депозитът да бъде направен, независимо от забавянето.

Мога ли да увеличавам сумата на депозираните от мен средства?

Да възможно е. Вашият личен консултант ще Ви насочи към най-подходящата възможност – да се направи втори депозит или да се прекрати съществуващия депозит и да се открие един нов депозит, състоящ се от настоящите Ви средства, акумулираната лихва и добавената сума.

Какво се случва с депозита ми на падеж?

В случай че не сте дали допълнителни инструкции, депозитът се подновява автоматично за същия период, равен на срока на договорения депозит, при стандартен лихвен процент и условия, приложими за този вид депозит към датата на подновяване

Как и кога ще се удържа данъка върху лихвата на депозита ми?

Данъкът се удържа преди изплащането на дължимата лихва и след това се превежда от банката към НАП

Мога ли да кандидатствам за откриване на депозит от името на друго лице?

Искане за откриване на клиент може да бъде изпратено единствено лично.

Какви са таксите за откриване на депозит в БНП Париба?

Откриването, поддържането и закриването на депозитна сметка в БНП Париба е безплатно.

Как да прекратя депозита си и да направя превод към референтната сметка?

Необходимо е да извършите две операции – да прекратите Вашия депозит в БНП Париба и да попълните „Изходящ превод“ на сумата.