Имате нужда от съдействие?

Пон-Пет, от 09:00 до 18:00

Добре дошли на нашето онлайн искане за откриване на клиент

За да направите депозит при нас, е необходимо да ни дадете повече информация за Вас. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Моля изберете оферта, преди да продължите, тъй като това ще ни помогне да разгледаме искането Ви.

Избери депозит

Нов клиент?

Давам своето изрично съгласие за обработка на личните ми данни от БНП Париба – клон София, ЕИК: 175185891, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14, етаж 1 , (за краткост Банката) за следните цели:

1) Директен маркетинг - Възможност да получавам съобщения и предложения от Вас по поща, чрез е-mail, текстово съобщение (sms), телефонно обаждане и други електронни канали за комуникация, за продукти или услуги, които може да представляват интерес за мен.

Банката може да подбира, включително и чрез автоматизирано вземане на решение, продуктите или услугите, които отговарят на Вашия профил или считаме, че може да представляват интерес за Вас според Вашите променящи се нужди или искания, като Ви информираме за тях чрез посочените канали за комуникация.

Банката може да Ви изпраща нови предложения за продукти или услуги, които се предлагат от нас или от наши партньори.

2) Споделяне на информация - Банката да споделя моите данни с останалите дружества от групата БНП Париба С.А., както и техни партньори с търговска цел.

Този обмен на данни дава възможността на Банката и на наши партньори да Ви предложат в подходящ момент продуктите или услугите, които най-добре биха отговаряли на Вашите нужди.

3) Обогатяване на данни - Получавате, подобрявате качеството и точността на предоставените от мен лични данни, включително от социалните медии, като съхраните събраната информация.

С подписване на настоящия документ, удостоверявам, че ми бе дадена възможност да изразя свободната си воля и бях изрично попитан дали желая личните ми данни да се обработват за посочените в настоящия документ цели.

С полагане на подписа си под настоящата декларация, потвърждавам, че съдържащата се в нея информация прочетох внимателно, че тя е отразена в документа в съответствие с казаното от мен, без да е била изменяна по какъвто и да е начин, че е пълна и вярна във всяко отношение и потвърждавам нейната истинност.

Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание.

Започни регистрацията